Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Trnava, Katedra

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Jan Paweł II odwiedził Trnawę dnia 11.09.2003 roku.

Podczas nawiedzenia Katedry Św. Jana Chrzciciela Burmistrz Stefan Rozniak poprosił Papieża Jana Pawła II o modlitwę za miasto … „aby także w trzecim tysiącleciu było ono godne nadanej mu niegdyś nazwy słowackiego Rzymu”. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk kościelnych, społecznych i politycznych, gdzie przemówienie Jana Pawła II pt. „Życie w obecności Boga” odczytał Kard. Jozef Tomko.

Trnava jest najstarszym wolnym miastem królewskim na Słowacji ( od 1238 roku ), bogatym w liczne zabytki historyczne i kulturowe tworzące miejski rezerwat kulturowy. A obecnie silny ośrodek edukacyjny, przemysłowy, gospodarczy i administracyjny.

http://nowypapiez.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1118653843&dzi=1112776988&katg=

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places