Karol Józef Wojtyła

Tak to się zaczęło …

w Wadowicach wszystko się zaczęło …

18 05 1920 – urodził się w Wadowicach przy ul. Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2)

20 06 1920 – chrzest w kościele Ofiarowania NMP w Wadowicach

13 04 1929 – umiera matka Emilia z domu Kaczorowska w wieku 45 lat

25 05 1929 – Pierwsza Komunia Święta Karola

04 12 1932 – umiera brat Karola – Edmund lekarz, zarażony szkarlatyną w szpitalu w Miejskim w Bielsku-Białej

1930 – 1938 – nauka w Gimnazjum w Wadowicach do dnia 12 06 1938; wszystkie oceny na świadectwie – wyłącznie bardzo dobre

03 05 1938 – przyjęcie Sakramentu Bieżmowania z rąk Metropolity Księcia Adama Sapiechy

08 1938 – Karol z ojcem przenosi się do rodzinnego domu matki do Krakowa, ul. Tyniecka 10; rozpoczęcie studiów polonistycznych na UJ

01 09 1939 – początek II wojny światowej przerywający studia, Karol podejmuje pracę robotnika w Fabryce „Solvay” w kamieniołomach

18 02 1941 – śmierć ojca Karola; pochowany w rodzinnej mogile obok żony i syna Edmunda w Krakowie przy ul. Rakowieckiej

1942 – praca w fabryce w Borku Fałęckim unikając wywózki na przymusowe roboty do Niemiec

10 1942 – rozpoczyna tajne studia na Teologii w UJ i pracuje w tajnym Teatrze Rapsodycznym

08 1944 – ze względów bezpieczeństwa na polecenie abp Adama Sapiechy przenosi się do seminarium, gdzie mieszka do końca wojny

01 11 1946 – przyjmuje świecenia kapłańskie z rąk abp Adama Sapiechy w prywatnej kaplicy

02 11 1946 – Prymicje w krypcie św. Leonarda na Wawelu

03 11 1946 – msza prymicyjna w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach

10 11 1946 – msza prymicyjna w kościele Ofiarowania NMP w Wadowicach

1946 – 1948 – studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie

1948 – 1949 – wikariusz w parafii w Niegowici

17 08 1949 – Karol Wojtyła w parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego;

„Wujek” organizuje wyprawy górskie, piesze, rowerowe, narciarskie, rekolekcje dla studentów, kursy przygotowujące narzeczonych do małżeństwa

01 09 1951 – mieszka przy ul. Kanoniczej 19 , odprawia Msze święte w kościele św. Katarzyny

03 12 1953 – Rada Wydziału Teologicznego UJ przyjmuje rozprawę habilitacyjną

12 10 1954 – Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

04 07 1958 – Karol Wojtyła zostaje biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej przez papieża Piusa XII

28 09 1958 – Konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu

16 06 1962 – zostaje wikariuszem kapitulnym – tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej

1962 – 1965 – Bp Wojtyła bierze aktywny udział w Soborze Watykańskim

5 – 15 12 1963 – Bp Wojtyła bierze udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej

30 12 1963 – Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim

08 03 1964 – Ingres abpa Karola Wojtyły do archikatedry krakowskiej

26 06 1967 – Abp Karol Wojtyła zostaje kardynałem mianowanym przez papieża Pawła VI

14 10 1967 – Kard. Wojtyła inauguruje budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie

11-28 12 1969 – Kard. Wojtyła bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie

11 06 1973 – Kard. Wojtyła dokonuje w Krościenku aktu oddania Maryi Niepokalanej ruchu oazowego

7 – 13 03 1976 – Kard. Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI

15 05 1977 – konsekracja kościoła Arka Pana w Nowej Hucie

14 10 1978 – rozpoczyna się konklawe

16 10 1978 – wybór Kard. Karola Wojtyły na Papieża

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places