Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Subiaco, San Benedetto

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Jan Paweł II odwiedził Subiaco dnia  28.09.1980 roku.

Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – święty, zakonnik, autor zachodniego modelu reguły zakonnej, zaliczany do pisarzy starochrześcijańskich. Pochodził z bogatej rodziny rzymskiej z Umbrii. W młodym wieku został wysłany przez rodziców do Rzymu, aby tam odbyć studia. W ich czasie postanowił wycofać się z życia światowego do pustelni. Zatrzymał się w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem wyniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Od im. świętego Benedykta zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. O jego losach opowiada papież Grzegorz Wielki w drugiej części swoich „Dialogów”.

W trakcie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Jego święto jest obchodzone w Kościele 11 lipca.

http://www.benedettini-subiaco.it/

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places