Słowa Papieża były żywe i skuteczne

Od Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat św. Jana Pawła II rozpoczęły się w Warszawie obchody Dnia Papieskiego.

Metropolita warszawski przewodniczył Mszy św. radiowej w bazylice Świętego Krzyża. Nawiązując do niedzielnych czytań kard. Kazimierz Nycz przypomniał postać starotestamentalnego króla Salomona, który modlił się do Boga w duchu z Księgi Mądrości, a w odpowiedzi Pan dał mu dar mądrości.

– O co ma prosić ten, któremu powierzono wielkie sprawy tego świata czy naszej ojczyzny? O mądrość – mówił kardynał. – Jak młodzieniec z dzisiejszej Ewangelii, przychodzący do Jezusa i pytający o sprawę najważniejszą – o zbawienie. Jest w nim coś, co świadczy o jego dążeniu do tej mądrości, o której mówi w dzisiejszym czytaniu Księga Mądrości. Jezus, widząc owo pragnienie bycia mądrym człowiekiem, wskazał mu drogę trudniejszą, bardziej wymagającą: dobrowolne przyjęte ubóstwo, dystans do spraw materialnych. Tym razem się nie udało, młodzieniec odszedł zasmucony.

Duchowny przypomniał, że Kościół przez wieki głosił i nadal głosi słowo Boga, żywe i skuteczne, czasami ostre i idące pod prąd myśleniu świata. Tak jak je w XX i XXI w. głosili wielcy papieże. Jednego z nich, Pawła VI, który był bliski duchowo św. Janowi Pawłowi II, papież Franciszek kanonizuje dziś na placu św. Piotra. Do chwały ołtarza zostanie też wyniesionych sześciu innych błogosławionych: abp Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (191–1980), ks. Francesco Spinelli (1853–1913), ks. Vincenzo Romano (1751–1831), s. Maria Katarzyna Kasper (1820–1898), siostry Nazaria Ignacia March Mesy (1889–1943) i Nunzia Sulprizio (1817–1836).

– Oni wszyscy głosili słowo Boże – żywe i skuteczne. Do nich możemy dołączyć bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, którego 34. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w tym tygodniu, którego słowo przemieniało ludzkie serca, budziło w nich wiarę i odwagę, wlewało nadzieję – przypomniał kard. K. Nycz.

Dodał, że przeżywając Dzień Papieski, w którym wspominamy świętego papieża Polaka, „chcemy być razem w ciągłości Kościoła w głoszeniu słowa Bożego”.

– Dzień Papieski jest po to, abyśmy za tego papieża dziękowali, poznawali naukę, jaką głosił nam, całemu Kościołowi i współczesnemu światu – podkreślił duchowny. – Po zakończeniu tego pontyfikatu widzimy, jak ona była skutecza w różnych wymiarach, jak zmieniała człowieka, ludzkie serca, ale również jak zmieniała struktury, które pękały pod wpływem tego nauczania, pełnego miłości i nadziei. Czyż nie takie były pierwsze słowa Jana Pawła II w pierwszym wystąpieniu w Rzymie, 40 lat temu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Nie lękajcie się”? Czyż nie takie były słowa z 1979 r., kiedy przyjechał do Polski z pierwszą pielgrzymką, rozpoczynając w Warszawie od przyzwania Ducha Świętego, a potem w Częstochowie i Gnieźnie, kończąc w Krakowie słowami: „Musicie być mocni”? Te słowa zostały wówczas przyjęte z wiarą i entuzjazmem. Okazały się skuteczne, gdy Polska zerwała się ku wolności.

Jak przypomniał kardynał, po odzyskaniu upragnionej wolności, w latach 90. mocno się w niej pogubiliśmy. A wtedy znów papież podczas kilku pielgrzymek do ojczyzny, mówił do Polaków – czasami nawet podnosząc głos – że wolność nie jest dana raz na zawsze, że jest zadaniem do wypełniania i pielęgnowania w życiu osobistym, społecznym i narodowym. Wielokrotnie i z naciskiem powtarzał, że nie ma wolności bez zachowania podstawowych prawd, jakie Bóg dał człowiekowi w przykazaniach.

– Papież mówił prawdę, która nie wszystkim się podobała, ale było to słowo ostre, wypowiedziane z miłości. Co by dzisiaj Papież powiedział, gdyby przyjechał do Polski? – pytał kardynał.

https://warszawa.gosc.pl/doc/5088510.Kard-Kazimierz-Nycz-Slowa-Papieza-byly-zywe-i-skuteczne

 

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places