Rychwałd

Jubileusz koronacji Matki Bożej

17 lipca 1965 roku w Rychwałdzie odbyła się uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej, przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolitę krakowskiego abpa Karola Wojtyłę.Tego roku, lipcowej uroczystości jubileuszowej przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Niedzielną mszę o godz. 11.00 poprzedziły trzydniowe (14-16 lipca) rekolekcje maryjne, które poprowadził redemptorysta o. Andrzej Ćwik.

List z okazji 40-lecia koronacji Bożej Rychwałdzkiej

Z okazji 40-lecia koronacji obrazu Bożej Rychwałdzkiej biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy wystosował list pasterski do wszystkich parafii diecezji.

List z okazji 40-lecia koronacji obrazu  Matki Bożej Rychwałdzkiej

W 1472 roku została utworzona parafia rychwałdzka, po odłączeniu jej od Żywca. Tutaj właśnie, w kościele drewnianym, powstał w roku 1644 ośrodek kultu Maryjnego na Żywiecczyźnie. Źródłem i początkiem tego kultu był cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku; namalowany na lipowej desce w XV wieku. Został ofiarowany kościołowi w Rychwałdzie przez Katarzynę z Komorowskich Grudzińską, która przywiozła ten obraz z Wielkopolski. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny w rychwałdzkiej świątyni cieszył się czcią wiernych od samego początku. Do Rychwałdu coraz liczniej przybywali pielgrzymi, aby podziękować Bogu za łaski otrzymane za przyczyną Matki Boskiej Rychwałdzkiej. Powszechnie uważano Matkę Bożą Rychwałdzką za Patronkę i Opiekunkę Żywiecczyzny.

Na przełomie XVII i XVIII wieku kult Matki Bożej Rychwałdzkiej rozszerzył się poza granice ziemi żywieckiej, a nawet poza granice państwa polskiego. 2 lipca 1756 roku bp Franciszek Potkański z Krakowa konsekrował nowy murowany i przewodniczył wprowadzeniu Cudownego Obrazu, który umieszczono w nowym ołtarzu.

W latach sześćdziesiątych XX wieku arcybiskup Karol Wojtyła i o. Wincenty Paryna z Zakonu Franciszkanów, podjęli w Stolicy Apostolskiej starania o koronację Cudownego Obrazu koronami papieskimi. Wysiłki zostały uwieńczone powodzeniem. 18 lipca 1965 roku odbyła się uroczysta koronacja. Z okazji tej uroczystości Ks. Abp Karol Wojtyła – metropolita krakowski wystosował List pasterski do wiernych archidiecezji krakowskiej, w którym napisał między innymi „… kiedy kończy się pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce, trzeba nam okazywać wdzięczność Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za całe tysiąclecie, za tysiąclecie łaski i trwania przez wiarę w Kościele. Wyrazem tej wdzięczności teraz, w okresie Tysiąclecia, są między innymi liczniejsze niż kiedykolwiek koronacje obrazów oraz figur Matki Bożej. Mają one właściwie znaczenie symboliczne, a równocześnie głęboko odpowiadają samej rzeczywistości religijnej. Boskie Macierzyństwo Maryi łączy się ściśle z Jej Królewskością, za zasługę Macierzyństwa uwielbił Ją Syn Boży i stale uwielbia koroną najwyższej chwały w niebie. My zaś tu na ziemi staramy się niejako z daleka naśladować Chrystusa Pana, gdy za wszystkie dowody macierzyńskiej troski i opieki Maryi wkładamy na Jej skronie koronę. Wyraża się w tym wdzięczność całych pokoleń.”

Tę wdzięczność okazał lud Podbeskidzia w liczbie 80 tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli 18 lipca 1965 roku do Rychwału, aby – mimo ulewnego deszczu – wziąć udział w Uroczystości Koronacyjnej, dokonanej przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski i Ks. Abp Karola Wojtyłę. Obecni byli Biskupi Polscy, Generał Zakonu Franciszkanów z Rzymu oraz duchowieństwo diecezjalne i zakonne. W księdze pamiątkowej Koronator Obrazu, Kardynał Stefan Wyszyński, napisał: „Olbrzymie wody ulewnego deszczu nie potrafią zgasić naszej miłości względem Ciebie Maryjo!”, a abp Karol Wojtyła polecił całą swoją owczarnie opiece Pani Rychwałdzkiej, wpisując słowa „Polecam Tobie Matko Boża Rychwałdzka w dniu Twojej Koronacji całą Archidiecezje Krakowską na wszystkie czasy”.

Na 25-lecie koronacji Obrazu w 1990 roku Ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie, w którym ukazał wiernym drogę pełną nadziei na lepsze jutro, ale tylko przez wierne kroczenie drogą wiary na wzór Tej, którą Bóg wybrał od wieków na Matkę Jezusa Chrystusa, a Której obecność w tym miejscu jest szczególna.

W 1992 roku sanktuarium w Rychwałdzkie stało się miejscem szczególnej modlitwy i kultu Maryjnego w nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przybył 22 maja 1995 do naszej diecezji, modli się przed wizerunkiem Pani Rychwałdzkiej na rynku żywieckim. Jako Papież ofiarował do Sanktuarium złoty różaniec i świecę z herbem papieskim.

Od czasu koronacji cześć dla Matki Bożej Rychwałdzkiej zatacza coraz szersze kręgi i z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Do Sanktuarium przybywają pielgrzymki nie tylko z Żywiecczyzny, ale z różnych stron kraju i z zagranicy.

W tym roku mija 40 lat od koronacji Cudownego Obrazu. Główna uroczystość odbędzie się w niedzielę 17 lipca 2005 roku o godz. 11.00. Uroczystą Mszę Świętą odprawi Ks. Kardynał Franciszek Macharski z Krakowa. Do tej Jubileuszowej Uroczystości będziemy się przygotowywać poprzez Rekolekcje Maryjne, które odbędą się od 14 do 16 lipca. W tych dniach Msza Św. będzie sprawowana rano o godz. 9.00 i wieczorem o godz. 19.00.

Wraz z Ojcami Franciszkanami, którzy służą w sanktuarium rychwałdzkim, zapraszam wszystkich Kapłanów i wiernych na uroczystości jubileuszowe. Przyjdźcie do Rychwałdu, tak jak 40 lat temu, w licznych pielgrzymkach, które zdążały z różnych stron naszego pięknego regionu, aby uwielbić Boga i uczcić Maryję w Jej Cudownym Wizerunku.

+ Tadeusz Rakoczy

Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 7 lipca 2005 roku

http://www.rychwald.franciszkanie.pl/SM.php

http://www.fdfe.franciszkanie.pl/

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places