Pielgrzymowanie z Wadowic do Rzymu

Il pellegrinaggio da Wadowice a Roma

Pielgrzymowanie z Wadowic do Rzymu

Pèlerinage de Wadowice à Rome

Pilgern aus Wadowice nach Rom

Putovanie z Wadowíc do Ríma

Pilgrimage from Wadowice to Rome

Strona ViaJP2 – to hołd i podziękowanie Bogu za dar Jana Pawła II.
Strona z informacjami dla pielgrzymów poruszających się pieszo, rowerem, skuterem, motorem, samochodem, itp. na trasie z Wadowic do Rzymu. Droga Św. Jana Pawła II z Wadowic do Rzymu prowadzi przez miejsca, z którymi był związany i które odwiedził Papież Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu.

La pagina ViaJP2 è un omaggio ed un ringraziamento al Dio per averci dato Giovanni Paolo II. La pagina con le informazioni per i pellegrini che vanno a piedi, in bicicletta, con il motorino, in macchina ecc. da Wadowice a Roma. La via del Santo Giovanni Paolo II segue i posti visitati da Papa insieme ai posti ai quali dava particolare inportanza durante il suo pontificio.

Die Seite ViaJP2 ist Huldigung und Dank an Gott für die Gabe des Johannes Paul II. Die Seite mit Informationen für Pilger, die sich zu Fuß, mit Fahrrad, Motorroller, Motorrad, Auto usw. auf der Strecke Wadowice – Rom bewegen wollen. Der Weg des Seligen Johannes Paul II. führt aus Wadowice nach Rom durch Orte, mit denen Papst Johannes Paul II. verbunden war und die er während seines Pontifikats besuchte.

Internetová stránka Via JP2 je prejavom úcty a vzdaním vďaky Bohu za dar pápeža Jána Pavla II. Stránka s informáciami pre peších pútnikov, na bicykli, motorke, aute atď na ceste z Wadowíc do Ríma. Cesta sv. Jána Pavla II z Wadowíc do Ríma vedie miestami, s ktorými bol spojený a ktoré navštívil ako Ján Pavol II počas svojho pontifikátu.

The Via JP2 web page is a tribute and giving thanks to God for the gift of Pope John Paul II. Page with information for pilgrims traveling on foot, by bicycle, scooter, bike, car, etc. on the route from Wadowice to Rome.The route of Saint John Paul II from Wadowice to Rome leads through places he was bound with and which were visited by Pope John Paul II during his pontificate.

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places