Uwagi przed wyjściem

Uwagi przed wyjściem – pielgrzymka piesza

Pielgrzymka piesza może być najwspanialszym przeżyciem duchowym i fizycznym w naszym życiu. Aby tak było, trzeba się jednak do niej odpowiednio przygotować. Im bardziej rzetelnie i sumiennie potraktujemy nasze przygotowania, tym mniej problemów i kłopotów napotkamy w drodze. Moje uwagi będą dotyczyły indywidualnych pielgrzymek – min. 10 dni po min. 30 km dziennie. W pielgrzymkach grupowych zasady funkcjonowania pielgrzymki określają organizatorzy i to im należy się podporządkować . Pielgrzymka piesza jednodniowa lub kilkudniowa też może wiele w naszym życiu zmienić, jeśli się do niej odpowiednio przygotujemy. Trzeba też uwzględnić w przygotowaniach nasze indywidualne potrzeby – potrzeby, które tylko my sami dobrze znamy. Każdy może potraktować przygotowania wg siebie. Pielgrzymować warto. Pielgrzymować trzeba !!!

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places