Pielgrzymi

Na ziemi jesteśmy tylko gośćmi i pielgrzymami do domu Ojca.

Pielgrzym, pątnik to człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, podróżujący z pobudek religijnych do miejsc świętych. W miejscach pielgrzymkowych Bóg jest „szczególnie” obecny. Tam człowiek potrafi usłyszeć Boga, a Bóg może człowieka przemienić. Uczestnik pielgrzymki doświadczający obecności Pana, wyraża swoją wdzięczność, zadośćuczynienie lub prośbę. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność, za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w sanktuarium, do którego się wędrowało.

Pielgrzymowanie jest pełniejsze, gdy człowiek rozpoznaje, że został posłany, spotka Boga, a przez spotkanie odnajduje sens swego istnienia i odkrywa nadprzyrodzony wymiar pielgrzymowania. Pielgrzymowanie liczy sobie tysiące lat. Za pierwszego pielgrzyma uważa się Eliasza, który przez czterdzieści dni i nocy szedł do góry Horeb. A potem w grocie usłyszał głos Pana. Wyznał Mu swój ból i zwątpienie. Bóg wezwał Eliasza na spotkanie:

„Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!”.

I wtedy Bóg objawił się Eliaszowi … w łagodnym powiewie wiatru.

Takie spotkanie odrodziło proroka i na nowo rozpoczął swoją misję.

Pielgrzymowanie udokumentowane znajdujemy w starożytności: Starożytny Egipt, Grecja, Rzym, Jerozolima, a później również do całej Ziemi Świętej. Od wczesnego średniowiecza pielgrzymowanie jako przejaw religijności ma miejsce w Europie do: grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii i grobów apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, sanktuarium św. Michała w Normandii, Domek Maryi w Loreto. W Polsce zachowały się liczne świadectwa pielgrzymek do różnych sanktuariów w całej Europie i do Ziemi Świętej. Najbardziej znane i odwiedzane miejsca pielgrzymkowe oprócz wyżej wymienionych to : Guadalupe, Lourdes, Fatima, La Salette, Syracuse, Częstochowa, Kraków Łagiewniki, Gietrzwałd.

W Polsce najbardziej znaną i liczącą sobie już 300 lat jest największa pod względem liczby pielgrzymów, Pielgrzymka Warszawska z Warszawy do Częstochowy. W 1979 roku Jan Paweł II podczas Mszy św. na Jasnej Górze powiedział słowa:„Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy się dowiedzieć, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w Sercu Jego matki i Królowej”.

Najpopularniejszym i najczęściej uczęszczanym szlakiem pielgrzymkowym jest Droga św. Jakuba. W październiku 1987 roku Rada Europy ogłosiła ją pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym. W 1993 roku ten szlak pielgrzymkowy wpisany został na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Historia pieszych pielgrzymek z Polski do Rzymu rozpoczyna się w średniowieczu. Pierwsze udokumentowne przykłady, które odnalazłem to :

1. Błogosławiona Dorota ze wsi Mątowy koło Malborka w roku 1389-1390 udała się sama z pielgrzymką do Rzymu na rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża Urbana VI.

2. Andreas Polonus de Lublin  A. D. 1503 – napis na ścianie starego kościółka we Włoszech.

Znajdujemy również wiele informacji o pielgrzymkach pieszych z Polski do Włoch oraz z Włoch do Polski ( z Rzymu do Częstochowy ). Uczestniczki i uczestnicy tych pielgrzymek to nie tylko osoby młode i w średnim wieku. Również mające ponad 70 lat, ale o „młodym duchu”. Prawdopodobnie trasą pielgrzymkową – zwaną Via Romea – przeszły już tysiące pątników … Oto poniżej informacje o niektórych z nich, z ostatnich dwudziestu lat. Źródła tych informacji pochodzą: od uczestników pielgrzymek, którzy nadesłali swoje artykuły, artukuły z dzienników i czasopism oraz wyszukane ze stron internetowych.

1. Br. Benedykt P. Zieliński

2. Ks. Stanisław Langner

3. Michał Piec

4. Krzysztof Meyer

 

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places