Informacje

Strona ViaJP2 – to hołd i podziękowanie Bogu za dar Jana Pawła II dla nas. Powstała po beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II  i jest dopiero w budowie. Pewnie jeszcze długo będzie miała skromną formę … proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pielgrzymka piesza do Rzymu, do grobu św. Jana Pawła II nie jest łatwa. Musimy pokonać minimum 1700 km. Nawet kilkudniowa pielgrzymka piesza daje nam wyobrażenie trudności do pokonania. Ale gdy gorliwą modlitwą poprosimy o wsparcie z nieba, poziom trudności będzie mniejszy i łatwiejszy do pokonania.

Pielgrzymując spotykałem ludzi, którzy dzielili się ze mną swoimi opiniami o Papieżu Janie Pawle II. Oto one.

– takiego Papieża nie było i nie będzie

– takiego człowieka nie było i nie będzie

– Kochał Boga i kochał ludzi

– ufnie szedł za Panem opierając się na jego krzyżu

– Pasterz narodów,

– Pasterz żyjący blisko ludzi, żyjący problemami ludzi

– Pielgrzym wszech czasów

– Wielki Apostoł Miłosierdzia Bożego

– najwierniejszy uczeń Jezusa

– całym swym życiem dał prawdziwe świadectwo wiary

– modlitwa, skupienie i ciągły kontakt z Bogiem

– kochał wszystkich ludzi pielgrzymując w najdalsze krańce ziemi

– kochał gesty i znaki emanujące niezwykłą siłą

– spotkania z Nim pozostawiały głęboki ślad w sercu każdego

– inspirował w każdym dobro i pozytywną energię – chcemy być lepsi i stać nas na więcej

– wzorowo żył wiarą, nadzieją i miłością

– wzorowy przewodnik, nauczyciel i wychowawca

– bez użycia broni zmienił świat

– orędownik pojednania

– szacunek dla kultur lokalnych

– darzony szczególnym szacunkiem przez wielkich polityków

– ukochany przyjaciel młodzieży

– ideał godny naśladowania, ale bardzo trudny do naśladowania

– otwartość ujmująca serca i zdobywająca serca wszystkich

– odważny i zachęcający do odwagi, nieugięty, nie płynął z prądem

– silniejszy od lęku – „Nie lękajcie się”

– twórca własnego życia, czyniący z życia arcydzieło sztuki

– człowiek bardzo ciepły, przyjacielski, łagodny, serdeczny

– prostota i otwartość na ludzi, bezpośredniość relacji ludzkich

– piękny człowiek o głębokim i promieniującym wnętrzu

– stał się wzorem do naśladowania i doskonalenia naszej duchowości

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places